» فرم های ثبت نام

 •  فرم درخواست مشارکت ویژه شرکت کنندگان داخلی و تعهد نامه ارزی (PDF)
 • فرم درخواست مشارکت ویژه نمایندگیهای ایرانی شرکتهای خارجی و تعهد نامه ارزی (PDF)
 • فرم درج اطلاعات شرکت کنندگان درکتاب ویژه نمایشگاه  (PDF)
 • فرم درخواست کارت شناسایی برای افراد مستقر در غرفه (PDF)
 • فرم درخواست کارت پارکینگ شرکت کنندگان (PDF)

» سایر فرم های ضروری

 • دستورالعمل عمومی و امور فنی نمایشگاه (PDF)
 • فرم تعهدنامه و تاییدیه طرح غرف خودساز ( درخواست مجوز غرفه سازی) (PDF)
 • جدول جرائم خسارات وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه (PDF)
 • فرم درخواست برق (PDF)
 • فرم درخواست آب (PDF)
 • فرم درخواست اینترنت (PDF)
 • فرم تعهد نامه حراست (PDF)
 

1389/7/6: تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتل داری ایران 28 بهمن الی 1 اسفند 1389 می باشد.

تماس با ما
شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
تلفن های تماس: 22247479 – 22247481
دورنگار: 22247480
نشانی: تهران، بزرگراه صدر، بین قیطریه و بلوارکاوه
خ بهارشمالی، خ علیزاده، شماره 1، واحد 6
کدپستی: 19318-13511
صندوق پستی: 15875-9614
پست الکترونیک: info@iranhtt.com
وب سایت: www.iranhtt.com